نشر طراح


مدیریت: مهندس عبداله ولی نژاد


آدرس: تهران - خیابان انقلاب-مقابل دانشگاه تهران- مجتمع فروزنده ،پلاک 1278، طبقه 2، واحد 506

کدپستی: 1314744311


تلفن: 66467999(021) - 2-66951831(021)
فکس: 66953626(021)
همراه : 09121121123

ایمیل: abdval39@gmail.com


شماره کارت بانک ملت: 5461 7923 3378 6104 شعبه دانشگاه در وجه عبداله ولی نژاد