آرشیو اخبار


چاپ سوم کتاب " جداول و مشخصات مواد مهندسی" 1396/11/17 12:00:00 صبح افشار
کتاب جداول و مشخصات مواد مهندسی، طیف گسترده ای از مواد مورد استفاده در مهندسی (فلزات آهنی و غیرآهنی، مواد پلیمری، سرامیک ها و کامپوزیت ها) را در برمی‌گیرد. چاپ دوم این کتاب پس از نمایشگاه کتاب تهران به اتمام رسید و چاپ سوم این کتاب در زمستان 96 منتشر گردید.