انتشار نانوذرات از موتورهای احتراقی * فدک ایساتیس

نام: انتشار نانوذرات از موتورهای احتراقی * فدک ایساتیس
نویسنده: جرسی مرکیز ، پیلیشا
مترجم: ...
تاریخ چاپ: 1395
موضوع: نانو تکنولوژی -
وزن: 500 گرم
نوع قطع:

کتاب های مرتبط:

اشتراک در شبکه های اجتماعی