تقویت کننده های عملیاتی و کاربرد آن opamps * فدک ایساتیس

نام: تقویت کننده های عملیاتی و کاربرد آن opamps * فدک ایساتیس
نویسنده: دیوید ترل
مترجم: یاشار سرباز
تاریخ چاپ: 1394
موضوع: برق - برق
وزن: 1200 گرم
نوع قطع:

کتاب های مرتبط:

اشتراک در شبکه های اجتماعی