اصول و طراحی کوره های صنعتی * فدک ایساتیس

نام: اصول و طراحی کوره های صنعتی * فدک ایساتیس
نویسنده: حسین عبدالله پور
تاریخ چاپ: 1393
موضوع: تاسیسات مکانیکی - آزمونهای نظام مهندسی و حرفه ای
وزن: 700 گرم
نوع قطع:

کتاب های مرتبط:

اشتراک در شبکه های اجتماعی