تحلیل اجزا محدود مسائل مهندسی به کمک ABAQUS * فدک ایساتیس

نام: تحلیل اجزا محدود مسائل مهندسی به کمک ABAQUS * فدک ایساتیس
نویسنده: معیری ، فروزش
تاریخ چاپ: 1394
موضوع: دروس پایه رشته های مهندسی - اجزاء محدود
وزن: 1100 گرم
نوع قطع:

کتاب های مرتبط:

اشتراک در شبکه های اجتماعی