تهویه صنعتی * فدک ایساتیس

نام: تهویه صنعتی * فدک ایساتیس
نویسنده: محمدجواد جعفری
تاریخ چاپ: 1393
موضوع: تاسیسات مکانیکی - تاسیسات مکانیکی
وزن: 700 گرم
نوع قطع:

کتاب های مرتبط:

اشتراک در شبکه های اجتماعی