محاسبه و طراحی موتورهای الکتریکی تک فاز...* کیفیت

نام: محاسبه و طراحی موتورهای الکتریکی تک فاز...* کیفیت
نویسنده: عراقی، رحیمیان پور، حیدری
تعداد صفحه: 280
تاریخ چاپ: 1395
موضوع: برق -
وزن: 450 گرم
نوع قطع:

کتاب های مرتبط:

اشتراک در شبکه های اجتماعی