مبانی مهندسی برق * دانشگاه  چمران

نام: مبانی مهندسی برق * دانشگاه چمران
نویسنده: اسمیت ، هوزی
مترجم: رزاز، سیف السادات
تعداد صفحه: 754
تاریخ چاپ: 1391
موضوع: برق - برق
وزن: 1200 گرم
نوع قطع:

کتاب های مرتبط:

اشتراک در شبکه های اجتماعی