اصول و نصب راه اندازی سیستم های حفاظتی اماکن * سیمای دانش

نام: اصول و نصب راه اندازی سیستم های حفاظتی اماکن * سیمای دانش
نویسنده: شهرام شیروانی
تاریخ چاپ: 1395
موضوع: سیستمهای حفاظتی و امنیتی - سیستمهای حفاظتی و امنیتی
وزن: 501 گرم
نوع قطع:

کتاب های مرتبط:

اشتراک در شبکه های اجتماعی