اصول طراحی سیستمهای تهویه صنعتی * فدک ایساتیس

نام: اصول طراحی سیستمهای تهویه صنعتی * فدک ایساتیس
نویسنده: صادقی
تاریخ چاپ: 1395
موضوع: تاسیسات مکانیکی - آزمونهای نظام مهندسی و حرفه ای
وزن: 800 گرم
نوع قطع:

کتاب های مرتبط:

اشتراک در شبکه های اجتماعی