فرهنگ متالورژی * فدک ایساتیس

نام: فرهنگ متالورژی * فدک ایساتیس
نویسنده: پویا و فرزاد نجم سهیلی
تاریخ چاپ: 1395
موضوع: مواد، متالورژی، عملیات حرارتی -
وزن: گرم
نوع قطع:

کتاب های مرتبط:

اشتراک در شبکه های اجتماعی