کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS  پیشرفته عمران * نگارنده دانش

نام: کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS پیشرفته عمران * نگارنده دانش
نویسنده: مهندس سهیل سروش نیا
تاریخ چاپ: 1395
موضوع: عمران، راهسازی، بتن و آسفالت - عمران (پیمانکاری و ... )
وزن: 1100 گرم
نوع قطع:

کتاب های مرتبط:

اشتراک در شبکه های اجتماعی