اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح های عمرانی * سیمای دانش

نام: اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح های عمرانی * سیمای دانش
نویسنده: مهدی روانشادنیا
تاریخ چاپ: 1394
موضوع: عمران، راهسازی، بتن و آسفالت - عمران (پیمانکاری و ... )
وزن: 1200 گرم
نوع قطع:

کتاب های مرتبط:

اشتراک در شبکه های اجتماعی