شبکه های عصبی با MATLAB و #C * نیازدانش

نام: شبکه های عصبی با MATLAB و #C * نیازدانش
نویسنده: حمیدرضا مقسمی، بهروز علیزاده سواره
تاریخ چاپ: 1393
موضوع: برق - هوش مصنوعی
وزن: 500 گرم
نوع قطع:

کتاب های مرتبط:

اشتراک در شبکه های اجتماعی