اصول مهندسی مایکروویو و آنتن * نیازدانش

نام: اصول مهندسی مایکروویو و آنتن * نیازدانش
نویسنده: دکتر ایاز قربانی، دکتر غلامرضا مرادی
تاریخ چاپ: 1394
موضوع: برق - مدار میکرو موج (میکرو ویو، مایکرو ویو)
وزن: 800 گرم
نوع قطع:

کتاب های مرتبط:

اشتراک در شبکه های اجتماعی