رهیافت سیستم های کنترل * نیازدانش

نام: رهیافت سیستم های کنترل * نیازدانش
نویسنده: ای.کی.جی روت
مترجم: دکتر شجاعیان، مهندس لطفی
تاریخ چاپ: 1393
موضوع: برق - کنترل و اتوماسیون صنعتی
وزن: 800 گرم
نوع قطع:

کتاب های مرتبط:

اشتراک در شبکه های اجتماعی