مصالح ساختمانی( ویژه دانشجویان عمران و معماری)* سیمای دانش

نام: مصالح ساختمانی( ویژه دانشجویان عمران و معماری)* سیمای دانش
نویسنده: دکتر حامد آبده کیخا
تاریخ چاپ: 1395
موضوع: ساختمان - مصالح ساختمان
وزن: 400 گرم
نوع قطع:

کتاب های مرتبط:

اشتراک در شبکه های اجتماعی