محاسبات نرم در MATLAB * کیان رایانه

نام: محاسبات نرم در MATLAB * کیان رایانه
نویسنده: سید مصطفی کیا
تعداد صفحه: 624
تاریخ چاپ: 1394
موضوع: نرم افزارهای مهندسی - نرم افزارهای مهندسی
وزن: 1200 گرم
نوع قطع:

کتاب های مرتبط:

اشتراک در شبکه های اجتماعی