محصولات براساس موضوع
خواص مغناطیسی مواد ، اصول و روش های اندازه گیری

خواص مغناطیسی مواد ، اصول و روش های اندازه گیری

2,500,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آلیاژسازی مکانیکی، نانو تکنولوژی، متالورژی پودر

آلیاژسازی مکانیکی، نانو تکنولوژی، متالورژی پودر

3,000,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کليد فولاد

کليد فولاد

3,300,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

جداول و مشخصات مواد مهندسی

جداول و مشخصات مواد مهندسی

2,000,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

عمليات حرارتي مفاهيم و آزمايشگاه

عمليات حرارتي مفاهيم و آزمايشگاه

1,200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

راهنماي تست مواد، مکانيکي و متالورژيکي

راهنماي تست مواد، مکانيکي و متالورژيکي

1,700,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

خوردگي اصول، بازرسي، نظارت (مانيتورينگ)

خوردگي اصول، بازرسي، نظارت (مانيتورينگ)

2,200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

استاندارد عملیات حرارتی در مس * فدک ایساتیس

استاندارد عملیات حرارتی در مس * فدک ایساتیس

150,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

استاندارد پایه در خوردگی مس و آلومینیوم * فدک ایساتیس

استاندارد پایه در خوردگی مس و آلومینیوم * فدک ایساتیس

250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

استاندارد عملیات حرارتی در آلومینیوم * فدک ایساتیس

استاندارد عملیات حرارتی در آلومینیوم * فدک ایساتیس

1,400,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

فرهنگ متالورژی * فدک ایساتیس

فرهنگ متالورژی * فدک ایساتیس

750,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

متالورژی کاربردی فولادها جلد 2 * آزاده

متالورژی کاربردی فولادها جلد 2 * آزاده

500,000 ریال

مشاهده جزئیات
مقدمه ای بر تئوری ورق و پوسته جدار نازک ج1 * دانشگاه امیرکبیر

مقدمه ای بر تئوری ورق و پوسته جدار نازک ج1 * دانشگاه امیرکبیر

110,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مقدمه ای بر تئوری ورق و پوسته جدار نازک ج2 * دانشگاه امیرکبیر

مقدمه ای بر تئوری ورق و پوسته جدار نازک ج2 * دانشگاه امیرکبیر

138,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

روش های پیشگیری از رسوب و خوردگی ...* یزدا

روش های پیشگیری از رسوب و خوردگی ...* یزدا

1,500,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کلید مس و آلیاژهای وابسته * فدک ایساتیس

کلید مس و آلیاژهای وابسته * فدک ایساتیس

4,600,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کلید فلزات رنگین * فدک ایساتیس

کلید فلزات رنگین * فدک ایساتیس

4,700,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کلید آلومینیوم و آلیاژهای وابسته * فدک ایساتیس

کلید آلومینیوم و آلیاژهای وابسته * فدک ایساتیس

4,400,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

فولادهای زنگ نزن دوپلکس * فدک ایساتیس

فولادهای زنگ نزن دوپلکس * فدک ایساتیس

550,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آلومینیوم * آزاده

آلومینیوم * آزاده

700,000 ریال

مشاهده جزئیات
علم مواد تئوري و عملي

علم مواد تئوري و عملي

3,300,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

فولادسازی متالورژی تهیه در کوره قوس الکتریکی و پاتیلی * فدک ایساتیس

فولادسازی متالورژی تهیه در کوره قوس الکتریکی و پاتیلی * فدک ایساتیس

2,400,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

روشهای شناسایی و مشخصه یابی مواد * کیان رایانه

روشهای شناسایی و مشخصه یابی مواد * کیان رایانه

850,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

خواص مکانیکی مواد تغییر شکل مومسان و ...*  دانشگاه صنعتی شریف

خواص مکانیکی مواد تغییر شکل مومسان و ...* دانشگاه صنعتی شریف

450,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 24 از 48 مورد