محصولات براساس موضوع
مقدمه ای بر تئوری ورق و پوسته جدار نازک ج2 * دانشگاه امیرکبیر

مقدمه ای بر تئوری ورق و پوسته جدار نازک ج2 * دانشگاه امیرکبیر

138,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مقدمه ای بر تئوری ورق و پوسته جدار نازک ج1 * دانشگاه امیرکبیر

مقدمه ای بر تئوری ورق و پوسته جدار نازک ج1 * دانشگاه امیرکبیر

110,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

استاندارد عملیات حرارتی در مس * فدک ایساتیس

استاندارد عملیات حرارتی در مس * فدک ایساتیس

150,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کلید فلزات رنگین * فدک ایساتیس

کلید فلزات رنگین * فدک ایساتیس

350,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

فولادهای زنگ نزن دوپلکس * فدک ایساتیس

فولادهای زنگ نزن دوپلکس * فدک ایساتیس

150,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آلومینیوم * آزاده

آلومینیوم * آزاده

200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

فولادسازی متالورژی تهیه در کوره قوس الکتریکی و پاتیلی * فدک ایساتیس

فولادسازی متالورژی تهیه در کوره قوس الکتریکی و پاتیلی * فدک ایساتیس

170,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

انتقال جرم مواد *  دانشگاه صنعتی شریف

انتقال جرم مواد * دانشگاه صنعتی شریف

140,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

روشهای شناسایی و مشخصه یابی مواد * کیان رایانه

روشهای شناسایی و مشخصه یابی مواد * کیان رایانه

130,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

علم و مهندسی مواد * دانشگاه صنعتی شریف

علم و مهندسی مواد * دانشگاه صنعتی شریف

400,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اطلس و کلاسبندی سرامیک های تکنیکی پیشرفته در DIN * فدک ایساتیس

اطلس و کلاسبندی سرامیک های تکنیکی پیشرفته در DIN * فدک ایساتیس

250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

شناخت مواد (دوره 3 جلدی) * چرتکه

شناخت مواد (دوره 3 جلدی) * چرتکه

132,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آلیاژهای ریختگی آلومینیوم و فرآیندهای بهسازی * فدک ایساتیس

آلیاژهای ریختگی آلومینیوم و فرآیندهای بهسازی * فدک ایساتیس

50,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد * فدک ایساتیس

آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد * فدک ایساتیس

130,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

شکل دادن فلزات مکانیک و متالورژی *  دانشگاه صنعتی شریف

شکل دادن فلزات مکانیک و متالورژی * دانشگاه صنعتی شریف

180,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

روشهای نامگذاری و کددهی فلزات DIN جلد اول * فدک ایساتیس

روشهای نامگذاری و کددهی فلزات DIN جلد اول * فدک ایساتیس

140,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اطلس سوپرآلیاژها در استانداردهای ASTM * فدک ایساتیس

اطلس سوپرآلیاژها در استانداردهای ASTM * فدک ایساتیس

200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اطلس سوپرآلیاژها در استانداردهای ISO و DIN * فدک ایساتیس

اطلس سوپرآلیاژها در استانداردهای ISO و DIN * فدک ایساتیس

120,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اطلس تیتانیوم و آلیاژهای آن براساس استانداردهای Iso, Din, astm جلد 2 * فدک ایساتیس

اطلس تیتانیوم و آلیاژهای آن براساس استانداردهای Iso, Din, astm جلد 2 * فدک ایساتیس

160,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اطلس تیتانیوم و آلیاژهای آن براساس استانداردهای Iso, Din, astm جلد 1* فدک ایساتیس

اطلس تیتانیوم و آلیاژهای آن براساس استانداردهای Iso, Din, astm جلد 1* فدک ایساتیس

120,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

استانداردهای اساسی ASTM در طبقه بندی گروههای چدن * فدک ایساتیس

استانداردهای اساسی ASTM در طبقه بندی گروههای چدن * فدک ایساتیس

140,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

استانداردهای اساسی Din در طبقه بندی گروه های چدن * فدک ایساتیس

استانداردهای اساسی Din در طبقه بندی گروه های چدن * فدک ایساتیس

200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 22 از 22 مورد