محصولات براساس موضوع
طراحی مهندسی بانرم افزار    EMENS NX* الیاس

طراحی مهندسی بانرم افزار EMENS NX* الیاس

1,000,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

رسم فنی، طراحی و نقشه کشی * سیمای دانش

رسم فنی، طراحی و نقشه کشی * سیمای دانش

85,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحی شبیه سازی و تحلیل با ansys workbench * کیان رایانه

طراحی شبیه سازی و تحلیل با ansys workbench * کیان رایانه

295,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مدل سازی محاسباتی در مهندسی با MATLAB * کیان رایانه

مدل سازی محاسباتی در مهندسی با MATLAB * کیان رایانه

160,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان * صانعی

نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان * صانعی

220,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مدل سازی مهندسی با Comsol * کیان رایانه

مدل سازی مهندسی با Comsol * کیان رایانه

225,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

شبیه سازی در مهندسی مکانیک با Abaqus * کیان رایانه

شبیه سازی در مهندسی مکانیک با Abaqus * کیان رایانه

375,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مرجع کاربردی Solidwork * کیان رایانه

مرجع کاربردی Solidwork * کیان رایانه

250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

دانش و مدل سازی پیشرفته CATIA * اندیشه سرا

دانش و مدل سازی پیشرفته CATIA * اندیشه سرا

250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

PRO ENGINEER * اندیشه سرا

PRO ENGINEER * اندیشه سرا

240,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 10 از 10 مورد