محصولات براساس موضوع
طراحی شبکه های آبرسانی * نوآور

طراحی شبکه های آبرسانی * نوآور

230,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آب شیرین کن خورشیدی * چرتکه

آب شیرین کن خورشیدی * چرتکه

86,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مهندسی و مدیریت سامانه های آبی * نوآور

مهندسی و مدیریت سامانه های آبی * نوآور

350,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مدیریت سیلاب شهری * نوآور

مدیریت سیلاب شهری * نوآور

100,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب Sewer Cad (با cd) * الیاس

طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب Sewer Cad (با cd) * الیاس

85,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

شناسایی آب و شناسایی فاضلاب * شهرآب

شناسایی آب و شناسایی فاضلاب * شهرآب

98,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 6 از 6 مورد