محصولات براساس موضوع
خواص و مشخصات پلیمرها * چرتکه

خواص و مشخصات پلیمرها * چرتکه

72,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

شبیه سازی فرآیندهای پلیمری ASPEN Polymer Plus * اندیشه سرا

شبیه سازی فرآیندهای پلیمری ASPEN Polymer Plus * اندیشه سرا

180,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اطلس و کلاسبندی  پلاستیک ها ASTM  جلد 2 * فدک ایساتیس

اطلس و کلاسبندی پلاستیک ها ASTM جلد 2 * فدک ایساتیس

180,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اطلس و کلاسبندی  پلاستیک ها ASTM  جلد 1 * فدک ایساتیس

اطلس و کلاسبندی پلاستیک ها ASTM جلد 1 * فدک ایساتیس

170,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اطلس و کلاسبندی اساسی لاستیک ها در DIN جلد 2 * فدک ایساتیس

اطلس و کلاسبندی اساسی لاستیک ها در DIN جلد 2 * فدک ایساتیس

130,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اطلس و کلاسبندی پلاستیکها در استاندارد DIN * فدک ایساتیس

اطلس و کلاسبندی پلاستیکها در استاندارد DIN * فدک ایساتیس

190,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اطلس و کلاسبندی اساسی لاستیک ها در ISO * فدک ایساتیس

اطلس و کلاسبندی اساسی لاستیک ها در ISO * فدک ایساتیس

120,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اطلس و کلاسبندی اساسی لاستیک ها ASTM  جلد 1 * فدک ایساتیس

اطلس و کلاسبندی اساسی لاستیک ها ASTM جلد 1 * فدک ایساتیس

150,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 8 از 8 مورد