محصولات براساس موضوع
طراحی و تحلیل تنش مخازن تحت فشار PV Elite * اندیشه سرا

طراحی و تحلیل تنش مخازن تحت فشار PV Elite * اندیشه سرا

250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحی و برآورد اقتصادی پروژه های صنایع شیمیایی با...* اندیشه سرا

طراحی و برآورد اقتصادی پروژه های صنایع شیمیایی با...* اندیشه سرا

180,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

شبیه سازی و بهینه سازی فرآیندهای نفت، گاز و پتروشیمی..* اندیشه سرا

شبیه سازی و بهینه سازی فرآیندهای نفت، گاز و پتروشیمی..* اندیشه سرا

380,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آموزش پیشرفته طراحی PLANT با PDMS * اندیشه سرا

آموزش پیشرفته طراحی PLANT با PDMS * اندیشه سرا

380,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

فرهنگ واژگان مهندسی نفت و HSE * فرهمند

فرهنگ واژگان مهندسی نفت و HSE * فرهمند

140,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مدیریت پسماند حفاری در چاه های اکتشافی نفت و گاز * فرهمند

مدیریت پسماند حفاری در چاه های اکتشافی نفت و گاز * فرهمند

140,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

حفاظت پرتو و مدیریت پسماند رادیواکتیو در صنعت نفت و گاز * فرهمند

حفاظت پرتو و مدیریت پسماند رادیواکتیو در صنعت نفت و گاز * فرهمند

200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مرجع کامل شبیه سازی فرآیندهای پایا؛ ASPEN HYSYS * اندیشه سرا

مرجع کامل شبیه سازی فرآیندهای پایا؛ ASPEN HYSYS * اندیشه سرا

260,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحی مبدل های حرارتی صنعتی با ... * اندیشه سرا

طراحی مبدل های حرارتی صنعتی با ... * اندیشه سرا

360,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مخازن تحت فشار و مبدل های حرارتی پالایشگاه گازی * اندیشه سرا

مخازن تحت فشار و مبدل های حرارتی پالایشگاه گازی * اندیشه سرا

220,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحی فرآیندی جداکننده های دوفازی و سه فازی * اندیشه سرا

طراحی فرآیندی جداکننده های دوفازی و سه فازی * اندیشه سرا

80,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مرجع کامل طراحی PLANT با PDMS * اندیشه سرا

مرجع کامل طراحی PLANT با PDMS * اندیشه سرا

250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

خودآموز نرم افزار Neplan * صانعی

خودآموز نرم افزار Neplan * صانعی

35,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 13 از 13 مورد