محصولات براساس موضوع
شناسایی و کترل فازی * نیازدانش

شناسایی و کترل فازی * نیازدانش

140,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

شبکه های عصبی با MATLAB و #C * نیازدانش

شبکه های عصبی با MATLAB و #C * نیازدانش

100,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

برق ساختمان پیشرفته (ویژه هنرجویان کارو دانش) * سیمای دانش

برق ساختمان پیشرفته (ویژه هنرجویان کارو دانش) * سیمای دانش

1,000,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مرجع کامل مدارهای الکتریکی 1 * جهش

مرجع کامل مدارهای الکتریکی 1 * جهش

300,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مرجع کامل مدارهای الکتریکی 2 * جهش

مرجع کامل مدارهای الکتریکی 2 * جهش

300,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

شبکه های عصبی در SPSS * کیان رایانه

شبکه های عصبی در SPSS * کیان رایانه

120,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تئوری الکترومغناطیس * صانعی

تئوری الکترومغناطیس * صانعی

135,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آموزش گام به گام میکروکنترلر ARM (Cortex-m3) * نیاز دانش

آموزش گام به گام میکروکنترلر ARM (Cortex-m3) * نیاز دانش

250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آموزش ساده و عملی میکروکنترلرهای AVR * فدک ایساتیس

آموزش ساده و عملی میکروکنترلرهای AVR * فدک ایساتیس

225,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مهندسی مایکروویو پیشرفته * نیازدانش

مهندسی مایکروویو پیشرفته * نیازدانش

225,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

سیم پیچی موتورهای الکتریکی AC * آیلار

سیم پیچی موتورهای الکتریکی AC * آیلار

1,400,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اصول الکترونیک صنعتی * سیمای دانش

اصول الکترونیک صنعتی * سیمای دانش

750,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کاملترین مرجع کاربردی شبکه صنعتی مدباس * نگارنده دانش

کاملترین مرجع کاربردی شبکه صنعتی مدباس * نگارنده دانش

1,300,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

ابزار دقيق تئوري و عملي

ابزار دقيق تئوري و عملي

1,400,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نیروگاه های مولد برق * دانشگاه صنعتی شریف

نیروگاه های مولد برق * دانشگاه صنعتی شریف

200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مباحثی ویژه در مهندسی برق و کامپیوتر با MATLAB * نگارنده دانش

مباحثی ویژه در مهندسی برق و کامپیوتر با MATLAB * نگارنده دانش

600,000 ریال

مشاهده جزئیات
حفاظت شبکه های الکتریکی * یزدا

حفاظت شبکه های الکتریکی * یزدا

210,000 ریال

مشاهده جزئیات
کنترل ماشینهای الکتریکی * دانشگاه صنعتی شریف

کنترل ماشینهای الکتریکی * دانشگاه صنعتی شریف

450,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مهندسی مایکروویو * نیازدانش

مهندسی مایکروویو * نیازدانش

235,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

ایمنی در برق * آیلار

ایمنی در برق * آیلار

500,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

راهنمای جامع PrpTool * قدیس

راهنمای جامع PrpTool * قدیس

120,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مرجع کامل PLC های LS با نرم افزار GMWIN * قدیس

مرجع کامل PLC های LS با نرم افزار GMWIN * قدیس

120,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مجموعه سوالات زبان انگليسي کنکور کارشناسي ارشد مه

مجموعه سوالات زبان انگليسي کنکور کارشناسي ارشد مه

105,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

ايمني برق، ايمني و حفاظت فردي پيشگيري از سوانح، تجهيزات

ايمني برق، ايمني و حفاظت فردي پيشگيري از سوانح، تجهيزات

2,800,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 97 تا 120 از 183 مورد