محصولات براساس موضوع
کاربرد STEP7 در صنعت * فدک ایساتیس

کاربرد STEP7 در صنعت * فدک ایساتیس

180,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

راهنمای جامع ابزار دقیق * اندیشه سرا

راهنمای جامع ابزار دقیق * اندیشه سرا

160,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

راهنمای جامع کاربردی PLC MINIPLC ZEN OMRON * سیمای دانش

راهنمای جامع کاربردی PLC MINIPLC ZEN OMRON * سیمای دانش

138,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

سیگنال ها و سیستم ها با استفاده از MATLAB * قدیس

سیگنال ها و سیستم ها با استفاده از MATLAB * قدیس

150,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مبانی برنامه نویسی PLC ( جلد اول ) * قدیس

مبانی برنامه نویسی PLC ( جلد اول ) * قدیس

200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحی شبکه های عصبی * کیان رایانه

طراحی شبکه های عصبی * کیان رایانه

250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

شبیه سازی مخابرات دیجیتال در MATLAB * کیان رایانه

شبیه سازی مخابرات دیجیتال در MATLAB * کیان رایانه

1,750,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

برق صنعتی پیشرفته کاپا 2* آیلار

برق صنعتی پیشرفته کاپا 2* آیلار

700,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی Plc Programs...  * آیلار

کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی Plc Programs... * آیلار

150,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نقشه های برق صنعتی * آیلار

نقشه های برق صنعتی * آیلار

500,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اصول کامل برق صنعتی طبق استاندارد سازمان جهانی کار* آیلار

اصول کامل برق صنعتی طبق استاندارد سازمان جهانی کار* آیلار

120,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

جداول مهندسي برق و قدرت

جداول مهندسي برق و قدرت

2,500,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

سنسورها و ترانسديوسرها

سنسورها و ترانسديوسرها

1,900,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

راهنماي تصويري مکانيزمهاي و ادوات الکترومکانيکي

راهنماي تصويري مکانيزمهاي و ادوات الکترومکانيکي

3,000,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

ابزارها و اندازه گیری الکترونیکی * صنعتی شریف

ابزارها و اندازه گیری الکترونیکی * صنعتی شریف

800,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحی عملی سیستم های میکروکنترلر * آیلار

طراحی عملی سیستم های میکروکنترلر * آیلار

50,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

خودآموز جامع LOGO! SIEMENS * قدیس

خودآموز جامع LOGO! SIEMENS * قدیس

120,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اتوماسیون  صنعتی تئوری و عملی * آیلار

اتوماسیون صنعتی تئوری و عملی * آیلار

250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تعمیر و بازپیچی آرمیچرهای جریان مستقیم * کیفیت

تعمیر و بازپیچی آرمیچرهای جریان مستقیم * کیفیت

70,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

خودآموز Plc s7200  * آیلار

خودآموز Plc s7200 * آیلار

750,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

300 مدار الکترونیکس * کیان رایانه

300 مدار الکترونیکس * کیان رایانه

80,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

302 مدار الکترونیکس * کیان رایانه

302 مدار الکترونیکس * کیان رایانه

80,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

301 مدار الکترونیکس * کیان رایانه

301 مدار الکترونیکس * کیان رایانه

80,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

304 مدار الکترونیکس * کیان رایانه

304 مدار الکترونیکس * کیان رایانه

80,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 145 تا 168 از 183 مورد