محصولات براساس موضوع
306  مدار * سیمای دانش

306 مدار * سیمای دانش

80,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

برق صنعتی پیشرفته کاپا 4 (با cd) * سیمای دانش

برق صنعتی پیشرفته کاپا 4 (با cd) * سیمای دانش

79,000 ریال

مشاهده جزئیات
کاربرد الکترونیک صنعتی * سیمای دانش

کاربرد الکترونیک صنعتی * سیمای دانش

450,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

303 مدار الکترونیکس * کیان رایانه

303 مدار الکترونیکس * کیان رایانه

80,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

دستنامه برق ( راهنمای مهندسی برق) * یزدا

دستنامه برق ( راهنمای مهندسی برق) * یزدا

65,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

خودآموز نرم افزار Neplan * صانعی

خودآموز نرم افزار Neplan * صانعی

35,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

307  مدار * سیمای دانش

307 مدار * سیمای دانش

80,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

برق صنعتی پیشرفته کاپا 3* سیمای دانش

برق صنعتی پیشرفته کاپا 3* سیمای دانش

69,000 ریال

مشاهده جزئیات
تاریخچه اندازه گیری و کالیبراسیون تجهیزات ابعادی * کیان رایانه

تاریخچه اندازه گیری و کالیبراسیون تجهیزات ابعادی * کیان رایانه

850,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کاربرد سیستمهای نهفته در اندازه گیری و کنترل * کیان رایانه

کاربرد سیستمهای نهفته در اندازه گیری و کنترل * کیان رایانه

60,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

محاسبات عملی ترانسفورماتورها و چوک ها * کیفیت

محاسبات عملی ترانسفورماتورها و چوک ها * کیفیت

800,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اتوماسیون صنعتی پیشرفته PLCS7   200  * سیمای دانش

اتوماسیون صنعتی پیشرفته PLCS7 200 * سیمای دانش

950,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

حفاظت پیشرفته موتورهای الکتریکی * دانشگاه صنعت آب و برق

حفاظت پیشرفته موتورهای الکتریکی * دانشگاه صنعت آب و برق

420,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

ابزارهای مدرن اندازه گیری دقیق در کنترل کیفی * فدک ایساتیس

ابزارهای مدرن اندازه گیری دقیق در کنترل کیفی * فدک ایساتیس

50,000 ریال

مشاهده جزئیات
الکترونیک لیزر * دانشگاه صنعتی شریف

الکترونیک لیزر * دانشگاه صنعتی شریف

150,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 169 تا 183 از 183 مورد