محصولات براساس موضوع
حفاظت عملی شبکه های قدرت * نصیربصیر

حفاظت عملی شبکه های قدرت * نصیربصیر

199,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

هندبوک جامع توسعه و احداث شبکه های توزیع برق * آیلار

هندبوک جامع توسعه و احداث شبکه های توزیع برق * آیلار

200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اصول تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی * قدیس

اصول تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی * قدیس

200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

حفاظت شبکه های الکتریکی * یزدا

حفاظت شبکه های الکتریکی * یزدا

210,000 ریال

مشاهده جزئیات
برنامه ریزی تعمیر و نگهداری در سیستم های قدرت...* دانشگاه صنعتی شریف

برنامه ریزی تعمیر و نگهداری در سیستم های قدرت...* دانشگاه صنعتی شریف

75,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 5 از 5 مورد