محصولات براساس موضوع
طرزکار و کاربردهای اهم مترهای عقربه ای * چرتکه

طرزکار و کاربردهای اهم مترهای عقربه ای * چرتکه

76,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طرز کار و کاربردهای اهم مترهای دیجیتالی * چرتکه

طرز کار و کاربردهای اهم مترهای دیجیتالی * چرتکه

149,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اندازه گیری الکتریکی * دانشگاه امام حسین

اندازه گیری الکتریکی * دانشگاه امام حسین

70,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

ابزارها و اندازه گیری الکترونیکی * صنعتی شریف

ابزارها و اندازه گیری الکترونیکی * صنعتی شریف

120,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کاربرد سیستمهای نهفته در اندازه گیری و کنترل * کیان رایانه

کاربرد سیستمهای نهفته در اندازه گیری و کنترل * کیان رایانه

60,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تاریخچه اندازه گیری و کالیبراسیون تجهیزات ابعادی * کیان رایانه

تاریخچه اندازه گیری و کالیبراسیون تجهیزات ابعادی * کیان رایانه

45,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

ابزارهای مدرن اندازه گیری دقیق در کنترل کیفی * فدک ایساتیس

ابزارهای مدرن اندازه گیری دقیق در کنترل کیفی * فدک ایساتیس

50,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 7 از 7 مورد