محصولات براساس موضوع
اندازه گیری الکتریکی * دانشگاه امام حسین

اندازه گیری الکتریکی * دانشگاه امام حسین

70,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کاربرد سیستمهای نهفته در اندازه گیری و کنترل * کیان رایانه

کاربرد سیستمهای نهفته در اندازه گیری و کنترل * کیان رایانه

60,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تاریخچه اندازه گیری و کالیبراسیون تجهیزات ابعادی * کیان رایانه

تاریخچه اندازه گیری و کالیبراسیون تجهیزات ابعادی * کیان رایانه

45,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 3 از 3 مورد