محصولات براساس موضوع
الکترونیک قدرت * دانشگاه صنعتی شریف

الکترونیک قدرت * دانشگاه صنعتی شریف

300,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

الکترونیک قدرت ( مبدل ها کاربردها و طراحی ها ) * نیازدانش

الکترونیک قدرت ( مبدل ها کاربردها و طراحی ها ) * نیازدانش

400,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اصول الکترونیک صنعتی * سیمای دانش

اصول الکترونیک صنعتی * سیمای دانش

115,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کاربرد الکترونیک صنعتی * سیمای دانش

کاربرد الکترونیک صنعتی * سیمای دانش

40,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 4 از 4 مورد