محصولات براساس موضوع
اتوماسیون صنعتی و مکاترونیک * آیلار

اتوماسیون صنعتی و مکاترونیک * آیلار

550,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مرجع کامل کنترل حرکت اتوماسیون * آیلار

مرجع کامل کنترل حرکت اتوماسیون * آیلار

250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اتوماسیون کنترل برق صنعتی ناظر * آیلار

اتوماسیون کنترل برق صنعتی ناظر * آیلار

240,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کامل ترین مرجع کاربردی سیستم DCS و اتوماسیون یکپارچه زیمنس

کامل ترین مرجع کاربردی سیستم DCS و اتوماسیون یکپارچه زیمنس

420,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کامل ترین مرجع کاربردی سیستم DCS و اتوماسیون یکپارچه زیمنس

کامل ترین مرجع کاربردی سیستم DCS و اتوماسیون یکپارچه زیمنس

420,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

رهیافت سیستم های کنترل * نیازدانش

رهیافت سیستم های کنترل * نیازدانش

225,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

راهنمای جامع PrpTool * قدیس

راهنمای جامع PrpTool * قدیس

120,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مهندسی کنترل در MATLAB و Simulink * کیان رایانه

مهندسی کنترل در MATLAB و Simulink * کیان رایانه

80,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

خودآموز اتوماسیون صنعتی PLC Delta * قدیس

خودآموز اتوماسیون صنعتی PLC Delta * قدیس

120,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

سیستمهای کنترل * دانشگاه صنعتی شریف

سیستمهای کنترل * دانشگاه صنعتی شریف

160,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

خودآموز جامع LOGO! SIEMENS * قدیس

خودآموز جامع LOGO! SIEMENS * قدیس

120,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اتوماسیون صنعتی پیشرفته PLCS7   200  * سیمای دانش

اتوماسیون صنعتی پیشرفته PLCS7 200 * سیمای دانش

40,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 12 از 12 مورد