محصولات براساس موضوع
منطق فازی در MATLAB * کیان رایانه

منطق فازی در MATLAB * کیان رایانه

150,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

هوش مصنوعی کاربردی * کیان رایانه

هوش مصنوعی کاربردی * کیان رایانه

375,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

شبکه های عصبی در SPSS * کیان رایانه

شبکه های عصبی در SPSS * کیان رایانه

120,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

شناسایی و کترل فازی * نیازدانش

شناسایی و کترل فازی * نیازدانش

140,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

شبکه های عصبی با MATLAB و #C * نیازدانش

شبکه های عصبی با MATLAB و #C * نیازدانش

100,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

هوش مصنوعی (راهبردی نوین ) * نیاز دانش

هوش مصنوعی (راهبردی نوین ) * نیاز دانش

250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحی شبکه های عصبی * کیان رایانه

طراحی شبکه های عصبی * کیان رایانه

250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 7 از 7 مورد