محصولات براساس موضوع
50پروژه سبز کاربردی

50پروژه سبز کاربردی

499,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نصب پنل های خورشیدی به زبان ساده

نصب پنل های خورشیدی به زبان ساده

390,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

راهنمای ساده نصب تجهیزات خورشیدی * نصیربصیر

راهنمای ساده نصب تجهیزات خورشیدی * نصیربصیر

75,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

پروژه های خورشیدی * نصیربصیر

پروژه های خورشیدی * نصیربصیر

149,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

خودآموز نصب و راه اندازی پشت بام خورشیدی* نصیربصیر

خودآموز نصب و راه اندازی پشت بام خورشیدی* نصیربصیر

125,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آشنایی با مبانی و اصول طراحی سیستم های برق خورشیدی * آیلار

آشنایی با مبانی و اصول طراحی سیستم های برق خورشیدی * آیلار

300,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

خودآموز انرژی خورشیدی * یزدا

خودآموز انرژی خورشیدی * یزدا

245,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مهندسی خورشیدی فرآیندهای حرارتی 2 * نوآور

مهندسی خورشیدی فرآیندهای حرارتی 2 * نوآور

250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

انرژی های تجدیدپذیر * چرتکه

انرژی های تجدیدپذیر * چرتکه

155,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

انرژی خورشیدی برای خانه شما * چرتکه

انرژی خورشیدی برای خانه شما * چرتکه

120,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مبانی سلول های خورشیدی (LEDها و دیودها) * چرتکه

مبانی سلول های خورشیدی (LEDها و دیودها) * چرتکه

173,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

سیستم های فوتوولتائیک( سیستم های برق خورشیدی ) * چرتکه

سیستم های فوتوولتائیک( سیستم های برق خورشیدی ) * چرتکه

95,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کلکتور خورشیدی * چرتکه

کلکتور خورشیدی * چرتکه

135,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آب شیرین کن خورشیدی * چرتکه

آب شیرین کن خورشیدی * چرتکه

86,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

سیستم های برق خورشیدی * چرتکه

سیستم های برق خورشیدی * چرتکه

299,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

راهنمای انرژی خورشیدی * چرتکه

راهنمای انرژی خورشیدی * چرتکه

99,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

50 پروژه کاربردی با انرژی خورشیدی * چرتکه

50 پروژه کاربردی با انرژی خورشیدی * چرتکه

149,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مباني تکنولوژي انرژي هسته اي يا انرژي پاک

مباني تکنولوژي انرژي هسته اي يا انرژي پاک

600,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 18 از 18 مورد