محصولات براساس موضوع
50پروژه سبز کاربردی

50پروژه سبز کاربردی

499,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

راهنمای ساده نصب تجهیزات خورشیدی * نصیربصیر

راهنمای ساده نصب تجهیزات خورشیدی * نصیربصیر

75,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

پروژه های خورشیدی * نصیربصیر

پروژه های خورشیدی * نصیربصیر

149,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

خودآموز نصب و راه اندازی پشت بام خورشیدی* نصیربصیر

خودآموز نصب و راه اندازی پشت بام خورشیدی* نصیربصیر

125,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

خودآموز انرژی خورشیدی * یزدا

خودآموز انرژی خورشیدی * یزدا

245,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مهندسی خورشیدی فرآیندهای حرارتی 2 * نوآور

مهندسی خورشیدی فرآیندهای حرارتی 2 * نوآور

250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

انرژی های تجدیدپذیر * چرتکه

انرژی های تجدیدپذیر * چرتکه

155,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

انرژی خورشیدی برای خانه شما * چرتکه

انرژی خورشیدی برای خانه شما * چرتکه

120,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مبانی سلول های خورشیدی (LEDها و دیودها) * چرتکه

مبانی سلول های خورشیدی (LEDها و دیودها) * چرتکه

173,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

سیستم های فوتوولتائیک( سیستم های برق خورشیدی ) * چرتکه

سیستم های فوتوولتائیک( سیستم های برق خورشیدی ) * چرتکه

95,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کلکتور خورشیدی * چرتکه

کلکتور خورشیدی * چرتکه

135,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آب شیرین کن خورشیدی * چرتکه

آب شیرین کن خورشیدی * چرتکه

86,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

راهنمای انرژی خورشیدی * چرتکه

راهنمای انرژی خورشیدی * چرتکه

99,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

50 پروژه کاربردی با انرژی خورشیدی * چرتکه

50 پروژه کاربردی با انرژی خورشیدی * چرتکه

149,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 14 از 14 مورد