محصولات براساس موضوع
پلن های حفاظتی پمپ های سانتریفیوژ*طراح

پلن های حفاظتی پمپ های سانتریفیوژ*طراح

800,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

پمپ های اسلاری شناخت، طراحی و انتخاب * طراح

پمپ های اسلاری شناخت، طراحی و انتخاب * طراح

1,200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تبرید، تجاری و خانگی مرجع کاربردی و مهندسی

تبرید، تجاری و خانگی مرجع کاربردی و مهندسی

2,300,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله انواع، عملکرد، انتخاب

مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله انواع، عملکرد، انتخاب

700,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

شرح و درس  آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی ج1* نوآور

شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی ج1* نوآور

330,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی ج2* نوآور

تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی ج2* نوآور

320,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مرجع کامل طراحی و اجرای سیستم های حجم هوای متغیر * صانعی

مرجع کامل طراحی و اجرای سیستم های حجم هوای متغیر * صانعی

250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کمپرسورها

کمپرسورها

1,450,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

روشنايي و نورپردازي در معماري

روشنايي و نورپردازي در معماري

700,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اصول کاربردي دستگاههاي سردکننده

اصول کاربردي دستگاههاي سردکننده

900,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

محاسبات سرانگشتی تاسیسات * یزدا

محاسبات سرانگشتی تاسیسات * یزدا

5,000,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مهندسی پمپ ها * یزدا

مهندسی پمپ ها * یزدا

550,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مرجع کاربردی پمپ پمپاژ و پایپینگ * نوآور

مرجع کاربردی پمپ پمپاژ و پایپینگ * نوآور

650,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

فیلترهای صنعتی * یزدا

فیلترهای صنعتی * یزدا

1,000,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

پمپ و پمپاژ کاربردی * نوآور

پمپ و پمپاژ کاربردی * نوآور

380,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مرجع کاربردی تهویه مطبوع * نوآور

مرجع کاربردی تهویه مطبوع * نوآور

520,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مرجع کاربردی طراحی استخر ، سونا و جکوزی * نوآور

مرجع کاربردی طراحی استخر ، سونا و جکوزی * نوآور

140,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مدارات پایه برق ساختمان ...* سها دانش

مدارات پایه برق ساختمان ...* سها دانش

100,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اصول طراحی سیستمهای تهویه صنعتی * فدک ایساتیس

اصول طراحی سیستمهای تهویه صنعتی * فدک ایساتیس

1,900,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تعمیرکار دستگاههای سردکننده خانگی * فدک ایساتیس

تعمیرکار دستگاههای سردکننده خانگی * فدک ایساتیس

170,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (2) * نوآور

مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (2) * نوآور

1,900,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

راهنمای سریع طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی * نوآور

راهنمای سریع طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی * نوآور

1,040,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحی، محاسبات و ترسیم کانال های تهویه مطبوع * نوآور

طراحی، محاسبات و ترسیم کانال های تهویه مطبوع * نوآور

220,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان * صانعی

نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان * صانعی

220,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 24 از 92 مورد