محصولات براساس موضوع
تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری* یزدا

تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری* یزدا

300,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان * صانعی

نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان * صانعی

220,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تهویه صنعتی * فدک ایساتیس

تهویه صنعتی * فدک ایساتیس

190,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تجهیزات مکانیکی در نیروگاه های برق آبی * فدک ایساتیس

تجهیزات مکانیکی در نیروگاه های برق آبی * فدک ایساتیس

450,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

لوله کشی گاز خانگی و تجاری * آیلار

لوله کشی گاز خانگی و تجاری * آیلار

120,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1 و 2 * آیلار

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1 و 2 * آیلار

150,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

جکوزی نصب، تعمیر و نگهداری

جکوزی نصب، تعمیر و نگهداری

175,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

راهنمای طراحی تعمیر و نگهداری استخر* یزدا

راهنمای طراحی تعمیر و نگهداری استخر* یزدا

700,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طبقه بندی تجهیزات و سیستم ها * یزدا

طبقه بندی تجهیزات و سیستم ها * یزدا

80,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

راهنمای جامع تعمیر و نگهداری استخر * یزدا

راهنمای جامع تعمیر و نگهداری استخر * یزدا

220,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تهویه مطبوع خورشیدی * یزدا

تهویه مطبوع خورشیدی * یزدا

140,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

روشی نو در محاسبه و طراحی سیستم های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع ( با cd)* کیان رایانه

روشی نو در محاسبه و طراحی سیستم های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع ( با cd)* کیان رایانه

70,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مرجع کامل نرم افزارهای تهویه مطبوع * صانعی

مرجع کامل نرم افزارهای تهویه مطبوع * صانعی

95,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

محاسبات سریع تهویه مطبوع * صانعی

محاسبات سریع تهویه مطبوع * صانعی

75,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 14 از 14 مورد