محصولات براساس موضوع
پمپ های اسلاری شناخت، طراحی و انتخاب * طراح

پمپ های اسلاری شناخت، طراحی و انتخاب * طراح

1,600,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی ج2* نوآور

تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی ج2* نوآور

320,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

شرح و درس  آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی ج1* نوآور

شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی ج1* نوآور

330,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کمپرسورها

کمپرسورها

2,900,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آموزش پایه کمپرسور گریز از مرکز * آیلار

آموزش پایه کمپرسور گریز از مرکز * آیلار

1,600,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آموزش پایه توربین گاز SGT600 * آیلار

آموزش پایه توربین گاز SGT600 * آیلار

500,000 ریال

مشاهده جزئیات
آزمایش تنظیم و بالانس تهویه مطبوع * یزدا

آزمایش تنظیم و بالانس تهویه مطبوع * یزدا

800,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اصول طراحی سیستمهای تهویه صنعتی * فدک ایساتیس

اصول طراحی سیستمهای تهویه صنعتی * فدک ایساتیس

1,900,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

پمپ و پمپاژ کاربردی * نوآور

پمپ و پمپاژ کاربردی * نوآور

380,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

فیلترهای صنعتی * یزدا

فیلترهای صنعتی * یزدا

1,000,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مرجع کاربردی پمپ پمپاژ و پایپینگ * نوآور

مرجع کاربردی پمپ پمپاژ و پایپینگ * نوآور

3,060,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

محاسبات سرانگشتی تاسیسات * یزدا

محاسبات سرانگشتی تاسیسات * یزدا

5,000,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

ديگهاي بخار صنعتي، مرجع مهندسی و کاربردی

ديگهاي بخار صنعتي، مرجع مهندسی و کاربردی

2,800,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مهندسی استخر سونا و جکوزی * فدک ایساتیس

مهندسی استخر سونا و جکوزی * فدک ایساتیس

700,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

راهنمای عملی و کاربردی پمپ و پمپاژ * آیلار

راهنمای عملی و کاربردی پمپ و پمپاژ * آیلار

800,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

راهنمای طرح و اجرای موتورخانه * نوآور

راهنمای طرح و اجرای موتورخانه * نوآور

1,700,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مراجعات سریع * یزدا

مراجعات سریع * یزدا

3,800,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اصول و طراحی کوره های صنعتی * فدک ایساتیس

اصول و طراحی کوره های صنعتی * فدک ایساتیس

900,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تاسیسات مکانیکی(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

تاسیسات مکانیکی(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

750,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

سیستم های کنترل تهویه مطبوع * یزدا

سیستم های کنترل تهویه مطبوع * یزدا

300,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تاسيسات مکانيکي گرمايش، بهداشتي، تهويه

تاسيسات مکانيکي گرمايش، بهداشتي، تهويه

3,600,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

دستنامه کاربردی پمپ ها * یزدا

دستنامه کاربردی پمپ ها * یزدا

130,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

در مورد تله های بخار * یزدا

در مورد تله های بخار * یزدا

700,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

سیستم های کنترل تاسیسات تهویه مطبوع * یزدا

سیستم های کنترل تاسیسات تهویه مطبوع * یزدا

5,000,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 24 از 25 مورد