محصولات براساس موضوع
کامل ترین مرجع کاربردی نرم افزار طراحی مهندسی CATIA  جلد اول*نگارنده دانش

کامل ترین مرجع کاربردی نرم افزار طراحی مهندسی CATIA جلد اول*نگارنده دانش

1,300,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آموزش ارتعاشات و دینامیک ماشین با ANSYS * آفرنگ

آموزش ارتعاشات و دینامیک ماشین با ANSYS * آفرنگ

290,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

دایره المعارف مهندسی * سیمای دانش

دایره المعارف مهندسی * سیمای دانش

650,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

راهنمای جامع تحلیل مکانیکی به کمک Abaqus * آفرنگ

راهنمای جامع تحلیل مکانیکی به کمک Abaqus * آفرنگ

980,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

روش اجزای محدود بخش اول * دانشگاه چمران اهواز

روش اجزای محدود بخش اول * دانشگاه چمران اهواز

4,700,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

سینماتیک و دینامیک ماشین ها * یزدا

سینماتیک و دینامیک ماشین ها * یزدا

3,000,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کاملترین مرجع آموزشی و کاربردی MATLAB * نگارنده دانش

کاملترین مرجع آموزشی و کاربردی MATLAB * نگارنده دانش

1,450,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مهندسی خورشیدی فرآیندهای حرارتی 2 * نوآور

مهندسی خورشیدی فرآیندهای حرارتی 2 * نوآور

250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مبانی انتقال جرم * آزاده

مبانی انتقال جرم * آزاده

60,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کدهای MATLAB برای تحلیل به روش اجزای محدود * سیمای دانش

کدهای MATLAB برای تحلیل به روش اجزای محدود * سیمای دانش

135,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته * سیمای دانش

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته * سیمای دانش

200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحی و تحلیل با ANSYS APDL * کیان رایانه

طراحی و تحلیل با ANSYS APDL * کیان رایانه

2,000,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مکانیک سیالات * نوپردازان

مکانیک سیالات * نوپردازان

1,200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS  سطح مقدماتی * نگارنده دانش

کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS سطح مقدماتی * نگارنده دانش

1,500,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

برنامه نویسی حرفه ای نرم افزار فلوئنت FLUENT *  اندیشه سرا

برنامه نویسی حرفه ای نرم افزار فلوئنت FLUENT * اندیشه سرا

160,000 ریال

مشاهده جزئیات
راهنمای جامع Simulink و MATLAB * آفرنگ

راهنمای جامع Simulink و MATLAB * آفرنگ

3,200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

فلوئنت کاربردی * صانعی

فلوئنت کاربردی * صانعی

320,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کاملترین مرجع کاربردی نرم افزار مهندسی CATIA * نگارنده دانش

کاملترین مرجع کاربردی نرم افزار مهندسی CATIA * نگارنده دانش

350,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نانوسیال و مهندی انتقال گرما * یزدا

نانوسیال و مهندی انتقال گرما * یزدا

140,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کاملترین مرجع کاربردی SIMULINK * نگارنده دانش

کاملترین مرجع کاربردی SIMULINK * نگارنده دانش

290,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی با Ansys Fluent * کیان رایانه

دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی با Ansys Fluent * کیان رایانه

1,500,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مباحث کاربردی دینامیک و ارتعاشات با Matlab * کیان رایانه

مباحث کاربردی دینامیک و ارتعاشات با Matlab * کیان رایانه

395,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

روش های حل عددی با استفاده از MATLAB * کیان رایانه

روش های حل عددی با استفاده از MATLAB * کیان رایانه

250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحی تحلیل مهندسی ؛ ANSYS * اندیشه سرا

طراحی تحلیل مهندسی ؛ ANSYS * اندیشه سرا

210,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 24 از 46 مورد