محصولات براساس موضوع
کامل ترین مرجع کاربردی نرم افزار طراحی مهندسی CATIA  جلد اول*نگارنده دانش

کامل ترین مرجع کاربردی نرم افزار طراحی مهندسی CATIA جلد اول*نگارنده دانش

350,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

راهنمای جامع Simulink و MATLAB * آفرنگ

راهنمای جامع Simulink و MATLAB * آفرنگ

345,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحی و تحلیل با ANSYS APDL * کیان رایانه

طراحی و تحلیل با ANSYS APDL * کیان رایانه

350,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کاملترین مرجع آموزشی و کاربردی MATLAB * نگارنده دانش

کاملترین مرجع آموزشی و کاربردی MATLAB * نگارنده دانش

1,450,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کاملترین مرجع کاربردی SIMULINK * نگارنده دانش

کاملترین مرجع کاربردی SIMULINK * نگارنده دانش

290,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کاملترین مرجع کاربردی نرم افزار مهندسی CATIA * نگارنده دانش

کاملترین مرجع کاربردی نرم افزار مهندسی CATIA * نگارنده دانش

350,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحی تحلیل مهندسی ؛ ANSYS * اندیشه سرا

طراحی تحلیل مهندسی ؛ ANSYS * اندیشه سرا

210,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

پردازش تصاویر دیجیتال در MATLAB * کیان رایانه

پردازش تصاویر دیجیتال در MATLAB * کیان رایانه

375,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

محاسبات نرم در MATLAB * کیان رایانه

محاسبات نرم در MATLAB * کیان رایانه

300,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحی در مهندسی مکانیک CATIA * اندیشه سرا

طراحی در مهندسی مکانیک CATIA * اندیشه سرا

320,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحی و تحلیل آنالیزهای ویژه ؛ ANSYS * اندیشه سرا

طراحی و تحلیل آنالیزهای ویژه ؛ ANSYS * اندیشه سرا

180,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

فرمولهای مهندسی مکانیک * ویستا

فرمولهای مهندسی مکانیک * ویستا

60,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 12 از 12 مورد