محصولات براساس موضوع
روش اجزای محدود بخش اول * دانشگاه چمران اهواز

روش اجزای محدود بخش اول * دانشگاه چمران اهواز

350,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کدهای MATLAB برای تحلیل به روش اجزای محدود * سیمای دانش

کدهای MATLAB برای تحلیل به روش اجزای محدود * سیمای دانش

135,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تحلیل اجزا محدود مسائل مهندسی به کمک ABAQUS * فدک ایساتیس

تحلیل اجزا محدود مسائل مهندسی به کمک ABAQUS * فدک ایساتیس

350,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

برنامه نویسی روش المان محدود در MATLAB * کیان رایانه

برنامه نویسی روش المان محدود در MATLAB * کیان رایانه

200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

روش اجزای محدود بخش دوم* دانشگاه چمران اهواز

روش اجزای محدود بخش دوم* دانشگاه چمران اهواز

350,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تحلیل اجزاء محدود؛ تئوری و کاربرد در ...* اندیشه سرا

تحلیل اجزاء محدود؛ تئوری و کاربرد در ...* اندیشه سرا

350,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS * سیمای دانش

نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS * سیمای دانش

138,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 7 از 7 مورد