محصولات براساس موضوع
دیوار چینی(از سیر تا پیاز ساختمان سازی) * سیمای دانش

دیوار چینی(از سیر تا پیاز ساختمان سازی) * سیمای دانش

80,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نقاشی ساختمان * آیلار

نقاشی ساختمان * آیلار

110,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

روش های اجرای نازک کاری ساختمان * آیلار

روش های اجرای نازک کاری ساختمان * آیلار

110,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اجرای ساختمانهای بتن آرمه * علم و ادب

اجرای ساختمانهای بتن آرمه * علم و ادب

200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آرماتور بندی * آیلار

آرماتور بندی * آیلار

90,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

گچبری * آیلار

گچبری * آیلار

100,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

سنگ کاری * آیلار

سنگ کاری * آیلار

90,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کاشی کاری * آیلار

کاشی کاری * آیلار

70,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

سنگ کاری ساختمان(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

سنگ کاری ساختمان(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

90,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحی ساختمانهای فولادی ETABS 2015 زیر ذره بین * سیمای دانش

طراحی ساختمانهای فولادی ETABS 2015 زیر ذره بین * سیمای دانش

590,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مرجع تخصصی تکنولوژی ساختمانهای فولادی * سیمای دانش

مرجع تخصصی تکنولوژی ساختمانهای فولادی * سیمای دانش

320,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

بنای سفت کار درجه 2 و 3 * آیلار

بنای سفت کار درجه 2 و 3 * آیلار

150,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مهارت درجه 1 بنای سفت کار * آیلار

مهارت درجه 1 بنای سفت کار * آیلار

80,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اجرای ساختمانهای فولادی(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

اجرای ساختمانهای فولادی(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

90,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

برق ساختمان پیشرفته (ویژه هنرجویان کارو دانش) * سیمای دانش

برق ساختمان پیشرفته (ویژه هنرجویان کارو دانش) * سیمای دانش

1,000,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

پانل پیش ساخته سبک سه بعدی (از سیر تا پیاز ساختمان سازی) * سیمای دانش

پانل پیش ساخته سبک سه بعدی (از سیر تا پیاز ساختمان سازی) * سیمای دانش

70,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

سقف های تیرچه و بلوک(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)*سیمای دانش

سقف های تیرچه و بلوک(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)*سیمای دانش

90,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آرماتوربندی(از سیر تا پیاز ساختمان سازی) * سیمای دانش

آرماتوربندی(از سیر تا پیاز ساختمان سازی) * سیمای دانش

90,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نماسازی ساختمان(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

نماسازی ساختمان(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

90,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نقاشی ساختمان(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

نقاشی ساختمان(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

90,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اجرای ساختمانهای بتن آرمه(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

اجرای ساختمانهای بتن آرمه(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

80,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

سقف و سقف سازی( از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

سقف و سقف سازی( از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

80,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

روش های ساخت * سیمای دانش

روش های ساخت * سیمای دانش

100,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

رمپ، پله و اجرای آن(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

رمپ، پله و اجرای آن(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

90,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 24 از 28 مورد