محصولات براساس موضوع
تعمیر و نگهداری ساختمان * سیمای دانش

تعمیر و نگهداری ساختمان * سیمای دانش

190,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

بازیافت ضایعات و نخاله های ساختمانی * سیمای دانش

بازیافت ضایعات و نخاله های ساختمانی * سیمای دانش

160,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

استاندارد اجرایی تخریب ساختمان ها * سیمای دانش

استاندارد اجرایی تخریب ساختمان ها * سیمای دانش

100,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آئین نامه ایمنی عملیات تخریب سازه ها * سیمای دانش

آئین نامه ایمنی عملیات تخریب سازه ها * سیمای دانش

60,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 4 از 4 مورد