محصولات براساس موضوع
مخلوط های آسفالت ترجمه ی MS-2

مخلوط های آسفالت ترجمه ی MS-2

2,900,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تئوري واجراي راه سازي و ابنيه فني نقشه برداري، زه

تئوري واجراي راه سازي و ابنيه فني نقشه برداري، زه

4,200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی ...* نوآور

مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی ...* نوآور

150,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تکنولوژی بتن * نگارنده دانش

تکنولوژی بتن * نگارنده دانش

280,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تهیه و تحلیل نقشه های مهندسی در Civil 3D * نوآور

تهیه و تحلیل نقشه های مهندسی در Civil 3D * نوآور

260,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مباحث ویژه بتن مسلح * سیمای دانش

مباحث ویژه بتن مسلح * سیمای دانش

200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS  پیشرفته عمران * نگارنده دانش

کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS پیشرفته عمران * نگارنده دانش

350,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تاسیسات تولید مصالح سنگی در کارگاه های عمرانی

تاسیسات تولید مصالح سنگی در کارگاه های عمرانی

660,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کامل ترین مرجع کاربردی طراحی سازه های فولادی به روش LRFD با نرم افزار

کامل ترین مرجع کاربردی طراحی سازه های فولادی به روش LRFD با نرم افزار

490,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحی سازه های هیدرولیکی * سیمای دانش

طراحی سازه های هیدرولیکی * سیمای دانش

230,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آموزش کاربرد مدل هیدرولوژیکی HEC-GeoHMS * سیمای دانش

آموزش کاربرد مدل هیدرولوژیکی HEC-GeoHMS * سیمای دانش

120,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

روسازی راه * نوآور

روسازی راه * نوآور

1,990,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

راهسازی * نوآور

راهسازی * نوآور

1,650,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مدیریت تولید و اجرای بتن * سیمای دانش

مدیریت تولید و اجرای بتن * سیمای دانش

230,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مکانیک خاک و پی * سیمای دانش

مکانیک خاک و پی * سیمای دانش

1,280,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

محاسبات ایمن سازی گودبرداری * سیمای دانش

محاسبات ایمن سازی گودبرداری * سیمای دانش

250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

سازه های هوشمند * سیمای دانش

سازه های هوشمند * سیمای دانش

250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آشنایی با اصطلاحات رایج در کارگاه های عمرانی * سیمای دانش

آشنایی با اصطلاحات رایج در کارگاه های عمرانی * سیمای دانش

120,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تونل سازی * سیمای دانش

تونل سازی * سیمای دانش

130,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

1001 نکته عمرانی * سیمای دانش

1001 نکته عمرانی * سیمای دانش

85,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

سازه های پارچه ای تحت کشش * سیمای دانش

سازه های پارچه ای تحت کشش * سیمای دانش

145,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

عناصر نادر خاکی * سیمای دانش

عناصر نادر خاکی * سیمای دانش

160,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان * سیمای دانش

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان * سیمای دانش

240,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اجرای ساختمانهای بتن آرمه * علم و ادب

اجرای ساختمانهای بتن آرمه * علم و ادب

200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 24 از 69 مورد