محصولات براساس موضوع
مباحث ویژه بتن مسلح * سیمای دانش

مباحث ویژه بتن مسلح * سیمای دانش

200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تکنولوژی بتن * نگارنده دانش

تکنولوژی بتن * نگارنده دانش

280,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اجرای ساختمانهای بتن آرمه * علم و ادب

اجرای ساختمانهای بتن آرمه * علم و ادب

200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مدیریت تولید و اجرای بتن * سیمای دانش

مدیریت تولید و اجرای بتن * سیمای دانش

230,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

بتن ساز و بتن ریز * آیلار

بتن ساز و بتن ریز * آیلار

75,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

500 نکته کاربردی بتن و قالب بندی * نوآور

500 نکته کاربردی بتن و قالب بندی * نوآور

130,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

بتن،بتن ساز و بتن ریز(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

بتن،بتن ساز و بتن ریز(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

90,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

بتن های الیافی * نوآور

بتن های الیافی * نوآور

70,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحی سازه های بتن آرمه ج 2 * سیمای دانش

طراحی سازه های بتن آرمه ج 2 * سیمای دانش

220,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

سیستم های پیش ساخته بتنی(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

سیستم های پیش ساخته بتنی(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

80,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحی سازه های بتن آرمه ج 1 * سیمای دانش

طراحی سازه های بتن آرمه ج 1 * سیمای دانش

215,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آزمایش های بتن(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

آزمایش های بتن(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

80,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 12 از 12 مورد