محصولات براساس موضوع
ترسیم سریع و آسان...سازه های بتنی در AutoCAD.... * نوآور

ترسیم سریع و آسان...سازه های بتنی در AutoCAD.... * نوآور

210,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

سازه های پارچه ای تحت کشش * سیمای دانش

سازه های پارچه ای تحت کشش * سیمای دانش

145,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

سازه های هوشمند * سیمای دانش

سازه های هوشمند * سیمای دانش

250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

راهنمای کاربردی بهسازی لرزه ای سازه ها * سیمای دانش

راهنمای کاربردی بهسازی لرزه ای سازه ها * سیمای دانش

100,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحی سازه های موقت * نوآور

طراحی سازه های موقت * نوآور

200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تحلیل سازه ها * مرکز نشر دانشگاهی

تحلیل سازه ها * مرکز نشر دانشگاهی

220,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مدلسازی رفتار سازه ها * سیمای دانش

مدلسازی رفتار سازه ها * سیمای دانش

35,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 7 از 7 مورد