محصولات براساس موضوع
طراحی سازه های هیدرولیکی * سیمای دانش

طراحی سازه های هیدرولیکی * سیمای دانش

230,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC-RAS * نوآور

آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC-RAS * نوآور

170,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

شبیه سازی مسائل هیدرولیکی در FLOW 3D * نوآور

شبیه سازی مسائل هیدرولیکی در FLOW 3D * نوآور

170,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مکانیک رسوب در آبراهه های روباز و مخازن سدها * نوآور

مکانیک رسوب در آبراهه های روباز و مخازن سدها * نوآور

100,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آموزش کاربردی مفاهیم ضربه قوچ WATER HAMMER * نوآور

آموزش کاربردی مفاهیم ضربه قوچ WATER HAMMER * نوآور

100,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

هیدرولیک سدها و مخازن * نوآور

هیدرولیک سدها و مخازن * نوآور

350,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مدلسازی عددی سدهای بتنی وزنی با استفاده از نرم افزار ABAQUS * سیمای دانش

مدلسازی عددی سدهای بتنی وزنی با استفاده از نرم افزار ABAQUS * سیمای دانش

160,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 7 از 7 مورد