محصولات براساس موضوع
بازرسی جوش با ذرات مغناطیسی * طراح

بازرسی جوش با ذرات مغناطیسی * طراح

1,200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تنش های پسماند در جوشکاری اغتشاشی

تنش های پسماند در جوشکاری اغتشاشی

800,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تکنيکهاي عملي جوشکاري در ساخت، توليد و تعميرات

تکنيکهاي عملي جوشکاري در ساخت، توليد و تعميرات

2,300,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

بررسی های غیرمخرب آزمون فراصوت * صانعی

بررسی های غیرمخرب آزمون فراصوت * صانعی

280,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آموزش جوشکاری با Simufact.Weding * کیان رایانه

آموزش جوشکاری با Simufact.Weding * کیان رایانه

3,500,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تکنولوژی جوشکاری * آزاده

تکنولوژی جوشکاری * آزاده

500,000 ریال

مشاهده جزئیات
ترک هیدروژنی جوشکاری فولادها بدون ترک هیدروژنی * آزاده

ترک هیدروژنی جوشکاری فولادها بدون ترک هیدروژنی * آزاده

100,000 ریال

مشاهده جزئیات
مرجع کامل متالورژي جوشکاري

مرجع کامل متالورژي جوشکاري

3,300,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

جوشکاری با قوس الکتریکی * فدک ایساتیس

جوشکاری با قوس الکتریکی * فدک ایساتیس

900,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

عيوب جوش در فولادها، در فرآيندهاي جوشکاري قوس الک

عيوب جوش در فولادها، در فرآيندهاي جوشکاري قوس الک

2,800,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

جوشکاري و بازرسي جوش، راهنماي سريع

جوشکاري و بازرسي جوش، راهنماي سريع

1,100,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

فرهنگ جوشکاري و بازرسي جوش

فرهنگ جوشکاري و بازرسي جوش

2,600,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی دستی E3-E6 * سیمای دانش

فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی دستی E3-E6 * سیمای دانش

550,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کلید جوشکاری جلد دوم * آزاده

کلید جوشکاری جلد دوم * آزاده

500,000 ریال

مشاهده جزئیات
کلید جوشکاری جلدسوم * آزاده

کلید جوشکاری جلدسوم * آزاده

500,000 ریال

مشاهده جزئیات
کلیدجوشکاری جلد اول * آزاده

کلیدجوشکاری جلد اول * آزاده

500,000 ریال

مشاهده جزئیات
جوشکاری آرگون * فدک ایساتیس

جوشکاری آرگون * فدک ایساتیس

600,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

جوش و جوشکاری(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

جوش و جوشکاری(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

800,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تکنولوژي جوشکاري آلومينيم

تکنولوژي جوشکاري آلومينيم

1,300,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

متالورژي جوشکاري فولادهاي زنگ نزن

متالورژي جوشکاري فولادهاي زنگ نزن

2,900,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مرجع کامل تکنولوژي جوشکاري

مرجع کامل تکنولوژي جوشکاري

4,700,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحي اتصالات جوشکاري

طراحي اتصالات جوشکاري

1,100,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

جوشکاري ميگ/مگ، جوشکاري همراه با گاز محافظ

جوشکاري ميگ/مگ، جوشکاري همراه با گاز محافظ

2,400,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

دانش حرفه ای جوشکاران * سیمای دانش

دانش حرفه ای جوشکاران * سیمای دانش

1,200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 24 از 35 مورد