محصولات براساس موضوع
ترک هیدروژنی جوشکاری فولادها بدون ترک هیدروژنی * آزاده

ترک هیدروژنی جوشکاری فولادها بدون ترک هیدروژنی * آزاده

100,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تکنولوژی بازرسی جوش * آزاده

تکنولوژی بازرسی جوش * آزاده

350,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تکنولوژی جوشکاری جلد 3 طراحی و بازرسی * دانشگاه صنعتی شریف

تکنولوژی جوشکاری جلد 3 طراحی و بازرسی * دانشگاه صنعتی شریف

250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

لحیم کاری ، آسان ولی...* چرتکه

لحیم کاری ، آسان ولی...* چرتکه

43,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

جوش و جوشکاری(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

جوش و جوشکاری(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

90,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مرجع کامل تکنولوژي جوشکاري

مرجع کامل تکنولوژي جوشکاري

1,250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

دانش حرفه ای جوشکاران * سیمای دانش

دانش حرفه ای جوشکاران * سیمای دانش

230,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تکنولوژی روشهای جوشکاری * فدک ایساتیس

تکنولوژی روشهای جوشکاری * فدک ایساتیس

120,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تکنولوژی جوشکاری جلد 2 متالورژی * دانشگاه صنعتی شریف

تکنولوژی جوشکاری جلد 2 متالورژی * دانشگاه صنعتی شریف

350,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

جوشکاری با قوس الکتریکی تحت پوشش گازهای ...* فدک ایساتیس

جوشکاری با قوس الکتریکی تحت پوشش گازهای ...* فدک ایساتیس

100,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مرجع جیبی جوشکاری * یزدا

مرجع جیبی جوشکاری * یزدا

120,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

ایمنی و بهداشت در جوشکاری * فدک ایساتیس

ایمنی و بهداشت در جوشکاری * فدک ایساتیس

60,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 12 از 12 مورد