محصولات براساس موضوع
تکنولوژی بازرسی جوش * آزاده

تکنولوژی بازرسی جوش * آزاده

350,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

جوش و جوشکاری(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

جوش و جوشکاری(از سیر تا پیاز ساختمان سازی)* سیمای دانش

90,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تکنولوژی روشهای جوشکاری * فدک ایساتیس

تکنولوژی روشهای جوشکاری * فدک ایساتیس

120,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تکنولوژی جوشکاری جلد 2 متالورژی * دانشگاه صنعتی شریف

تکنولوژی جوشکاری جلد 2 متالورژی * دانشگاه صنعتی شریف

350,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مرجع جیبی جوشکاری * یزدا

مرجع جیبی جوشکاری * یزدا

120,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

ایمنی و بهداشت در جوشکاری * فدک ایساتیس

ایمنی و بهداشت در جوشکاری * فدک ایساتیس

60,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 6 از 6 مورد