محصولات براساس موضوع
تنش های پسماند در جوشکاری اغتشاشی

تنش های پسماند در جوشکاری اغتشاشی

450,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

بررسی های غیرمخرب آزمون فراصوت * صانعی

بررسی های غیرمخرب آزمون فراصوت * صانعی

280,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مرجع کامل متالورژي جوشکاري

مرجع کامل متالورژي جوشکاري

1,500,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

جوشکاری با قوس الکتریکی * فدک ایساتیس

جوشکاری با قوس الکتریکی * فدک ایساتیس

900,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

جوشکاري و بازرسي جوش، راهنماي سريع

جوشکاري و بازرسي جوش، راهنماي سريع

500,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

عيوب جوش در فولادها، در فرآيندهاي جوشکاري قوس الک

عيوب جوش در فولادها، در فرآيندهاي جوشکاري قوس الک

1,300,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

جوشکاری آرگون * فدک ایساتیس

جوشکاری آرگون * فدک ایساتیس

600,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی دستی E3-E6 * سیمای دانش

فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی دستی E3-E6 * سیمای دانش

550,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مرجع کامل تکنولوژي جوشکاري

مرجع کامل تکنولوژي جوشکاري

3,250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اصول و کاربرد تستهاي غيرمخرب (NDT) در جوشکاري، ..

اصول و کاربرد تستهاي غيرمخرب (NDT) در جوشکاري، ..

950,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آزمایش های غیرمخرب NDT * نوپردازان

آزمایش های غیرمخرب NDT * نوپردازان

70,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 11 از 11 مورد