محصولات براساس موضوع
بازرسی جوش با ذرات مغناطیسی * طراح

بازرسی جوش با ذرات مغناطیسی * طراح

220,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تنش های پسماند در جوشکاری اغتشاشی

تنش های پسماند در جوشکاری اغتشاشی

200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

بررسی های غیرمخرب آزمون فراصوت * صانعی

بررسی های غیرمخرب آزمون فراصوت * صانعی

280,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

فرهنگ جوشکاري و بازرسي جوش

فرهنگ جوشکاري و بازرسي جوش

450,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

عيوب جوش در فولادها، در فرآيندهاي جوشکاري قوس الک

عيوب جوش در فولادها، در فرآيندهاي جوشکاري قوس الک

400,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

متالورژي جوشکاري فولادهاي زنگ نزن

متالورژي جوشکاري فولادهاي زنگ نزن

450,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

جوشکاري ميگ/مگ، جوشکاري همراه با گاز محافظ

جوشکاري ميگ/مگ، جوشکاري همراه با گاز محافظ

400,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

علايم جوشکاري، مفاهيم و نحوه نمايش در نقشه ها

علايم جوشکاري، مفاهيم و نحوه نمايش در نقشه ها

250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آزمایش های غیرمخرب NDT * نوپردازان

آزمایش های غیرمخرب NDT * نوپردازان

70,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 9 از 9 مورد