محصولات براساس موضوع
بررسی های غیرمخرب آزمون فراصوت * صانعی

بررسی های غیرمخرب آزمون فراصوت * صانعی

280,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

جوشکاری با قوس الکتریکی * فدک ایساتیس

جوشکاری با قوس الکتریکی * فدک ایساتیس

900,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

جوشکاری آرگون * فدک ایساتیس

جوشکاری آرگون * فدک ایساتیس

600,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی دستی E3-E6 * سیمای دانش

فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی دستی E3-E6 * سیمای دانش

550,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

علايم جوشکاري، مفاهيم و نحوه نمايش در نقشه ها

علايم جوشکاري، مفاهيم و نحوه نمايش در نقشه ها

800,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آزمایش های غیرمخرب NDT * نوپردازان

آزمایش های غیرمخرب NDT * نوپردازان

70,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

جوشکاری با قوس الکتریکی تحت پوشش گازهای ...* فدک ایساتیس

جوشکاری با قوس الکتریکی تحت پوشش گازهای ...* فدک ایساتیس

1,700,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 7 از 7 مورد