محصولات براساس موضوع
بازرسی جوش با ذرات مغناطیسی * طراح

بازرسی جوش با ذرات مغناطیسی * طراح

800,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

بررسی های غیرمخرب آزمون فراصوت * صانعی

بررسی های غیرمخرب آزمون فراصوت * صانعی

280,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

جوشکاری با قوس الکتریکی * فدک ایساتیس

جوشکاری با قوس الکتریکی * فدک ایساتیس

900,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

جوشکاری آرگون * فدک ایساتیس

جوشکاری آرگون * فدک ایساتیس

600,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی دستی E3-E6 * سیمای دانش

فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی دستی E3-E6 * سیمای دانش

550,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تکنولوژي جوشکاري آلومينيم

تکنولوژي جوشکاري آلومينيم

900,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مرجع کامل تکنولوژي جوشکاري

مرجع کامل تکنولوژي جوشکاري

3,250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

جوشکاري ميگ/مگ، جوشکاري همراه با گاز محافظ

جوشکاري ميگ/مگ، جوشکاري همراه با گاز محافظ

1,900,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

علايم جوشکاري، مفاهيم و نحوه نمايش در نقشه ها

علايم جوشکاري، مفاهيم و نحوه نمايش در نقشه ها

800,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آزمایش های غیرمخرب NDT * نوپردازان

آزمایش های غیرمخرب NDT * نوپردازان

70,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

جوشکاری با قوس الکتریکی تحت پوشش گازهای ...* فدک ایساتیس

جوشکاری با قوس الکتریکی تحت پوشش گازهای ...* فدک ایساتیس

1,700,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 11 از 11 مورد